Tài liệu hướng dẫn Cha mẹ học sinh cài đặt và sử dụng Phần mềm Sổ liên lạc điện tử năm học 2018-2019.

Ngày 04/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản số 3689/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn triển khai Sổ liên lạc điện tử dành cho phụ huynh học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT, TT GDNN-GDTX.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” miễn phí trên môi trường Website và môi trường ứng dụng điện thoại thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa Gia đình và Nhà trường.

Phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” được liên thông với các nội dung đánh giá và nhập điểm của các phần mềm Sổ điểm điện tử.

Cha mẹ học sinh có thể tải về toàn bộ các tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm này

1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Tap1_HD_Cai dat_SoLienLacDienTu_Giadinh.docx

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm:

Tap2_HDSD_SoLienLacDienTu_Giadinh.docx

 

Bài viết liên quan