Giới thiệu trường Tiểu học Hải Bối

Một số thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất của nhà trường trong năm học 2017 - 2018:

1. Cơ cấu, tổ chức

* Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 67 người, trong đó:

 

Các chức danh

Số lượng

Biên chế

Hợp đồng

Trình độ chuyên môn

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Khác

Cán bộ quản lý

3

3

0

0

1

2

0

GV văn hóa

42

35

7

7

24

11

0

GV môn năng khiếu

6

6

0

0

6

1

0

Thể dục

3

3

0

0

3

0

0

Âm nhạc

1

1

0

0

1

0

0

Mỹ thuật

2

2

0

0

1

1

0

GV Ngoại ngữ

4

2

2

0

2

2

0

GV Tin học

2

2

0

0

0

2

0

GV Tổng phụ trách

1

1

0

0

0

1

0

NV Thư viện - TBDH

2

2

0

1

1

0

0

NV Văn phòng

3

3

0

1

0

2

0

Bảo vệ

4

0

4

2

0

0

2

 Tổng số

67

54

13

10

34

21

2

   * Chi bộ Đảng: Gồm 23 đảng viên;

   * Công đoàn: 58 đoàn viên;  

  * Chi đoàn:  22 đoàn viên;

  * Học sinh:

Toàn trường gồm 37 lớp với 1663 học sinh, trong đó:

   - Khối 1: 9 lớp với 412 học sinh;                 - Khối 4: 7 lớp với 315 học sinh;

  - Khối 2:  8 lớp với 342 học sinh;                - Khối 5: 6 lớp với 276 học sinh.

 - Khối 3: 7 lớp với 318 học sinh;

  2. Cơ sở vật chất:

  - Tổng số phòng học văn hóa: 37 phòng.

  - Các phòng học chức năng gồm :    

       + Thư viện: 1 phòng đọc GV, 01 phòng đọc học sinh (tách riêng).

       + 1 phòng  thiết bị dạy học.

       + 2 phòng dạy Tin học.

       + 2 phòng học LAB (dạy Ngoại ngữ).

       + 2 Phòng Nghệ thuật (1 phòng  Âm nhạc, 1 phòng Mỹ thuật).

- Khối văn phòng gồm có 9 phòng, trong đó:

+ 1 phòng HĐSP.

+ 3 phòng Ban giám hiệu.

        + 1 phòng Đoàn Đội.

        + 1 phòng y tế.

       + 2 phòng tài vụ, văn thư.

        + 1 phòng Truyền thống.

Trường đã đạt danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2016 - 2017.

Bài viết liên quan