• Trường Tiểu học Hải Bối
  • Giờ sinh hoạt tập thể
  • Giờ sinh hoạt tập thể
  • Giờ học Toán
  • Hoạt động ngoại khóa: Trạng Nguyên nhỏ tuổi
  • Giờ đọc sách thư viện
  • Giáo viên nghiên cứu chuyên môn
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 04/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản số 3689/SGDĐT-VP ...
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” miễn phí trên môi trường Website và môi trường ứng dụng điện thoại thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa Gia đình và Nhà trường.Phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” được liên thông với các nội dung đánh giá và nhập điểm của các phần ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1